Ketenzorg

In de praktijk bestaat een samenwerking met de Drechtdokters. De Drechtdokters is een overkoepelende organisatie van, door en voor huisartsen. De organisatie ondersteunt huisartsen bij het bieden van continue zorg aan patiënten met chronische aandoeningen zoals hart en vaat ziekten, diabetes, COPD en kwetsbare ouderen. Door de inzet van onze praktijkondersteuners en de zorgprogramma van de Drechtdokters wordt kwalitatieve zorg gewaarborgd.

Diabetes (Suikerziekte)

Suikerziekte is een aandoening waarbij het suikergehalte in het bloed te hoog. Een te hoge suiker waarde kan schade aan het lichaam veroorzaken. Om schade te voorkomen is regelmatige controle binnen het zorgprogramma diabetes belangrijk.

Dit houdt in:

  • 2 – 4 x per jaar controle bij praktijkondersteuner (of huisarts)
  • 1 x per jaar voetcontrole
  • 1x per 2 jaar controle ogen
  • zo nodig verwijzing naar diëtiste

COPD (longemfyseem)

COPD is een longaandoening waarbij je longen zijn beschadigd. Controle van de longaandoening is van belang om achteruitgang te voorkomen. Dit wordt gedaan door middel van een jaarlijkse longfunctie bij de praktijkondersteuner.

CARDIO VASCULAIR RISICO MANAGEMENT (CVRM)

In dit zorgprogramma wordt gekeken naar uw risico op hart- en vaatziekten. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen primaire preventie (het voorkomen van hart en vaatziekten) en secundaire preventie ( voorkomen van herhaling bij reeds doorgemaakte herseninfarct, hartinfarct en andere hart en vaat ziekten).

Dit houdt in:

  • Jaarlijkse bloed controle, zo nodig vaker
  • 1-4 x per jaar afspraak bij praktijkondersteuner of huisarts