Toestemming Zorgverleners (LSP)

De praktijk is aangesloten bij het landelijke schakelpunt (LSP). Met u toestemming kunnen wij gegevens delen met andere zorgaanbieders aangesloten bij het uzi register; zoals de huisartsenpost en de apotheek. Het uitwisselen van gegevens met het ziekenhuis is nog niet mogelijk. 

Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. U kunt uw toestemming ook online regelen op www.volgjezorg.nl. Op deze site kunt u volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.