Tarieven gemoedsbezwaren

Mocht u om godsdienstige reden niet verzekerd zijn, dan vragen wij u dit aan ons kenbaar te maken. U staat dan geregistreerd als “gemoedsbezwaarde”. Wij brengen u geen inschrijftarieven in rekening, maar hanteren de hieronder genoemde bedragen met ingang van 1 januari 2024.

De maximumtarieven voor hulpverlening door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen die bieden aan Gemoedsbezwaarden als omschreven in Artikel 2.2b van de Zorgverzekeringswet bedragen voor 2021:

Contact ≤ 5 min€ 19,56
Contact tussen 5 en 20 min€ 39,12
Contact  ≥ 20 min€ 78,25
Visite€ 58,69
Visite ≥ 20 min€ 97,81